52. konferencia vodohospodárov

Vážené účastníčky a účastníci konferencií vodohospodárov v priemysle.

V dňoch 9. až 11. novembra 2020 sa mala uskutočniť 52. konferencia vodohospodárov v priemysle. Konferencia vodohospodárov patrí medzi odborné podujatia, ktoré majú na Slovensku najdlhšiu tradíciu. Ako sme Vás informovali v máji tohto roku počas prvej vlny vírusovej pandémie, nebolo a naďalej nie je možné zrealizovať tohtoročný 52. ročník konferencie vodohospodárov v priemysle. No vzhľadom na aktuálny dynamický vývoj vo vodnom hospodárstve a v legislatíve počas roku 2020, prípravný výbor konferencie navrhol predstaviteľom organizácií, ktoré majú najväčší vplyv na vodné hospodárstvo priemyselných podnikov na Slovensku, poskytnúť účastníkom predchádzajúcich ročníkov a aj širokej odbornej verejnosti videonahrávky s kľúčovými témami.

Návrh prípravného výboru na videoprezentáciu prijali:
- generálny riaditeľ SIŽP, Mgr. Ing. Ján JENČO,
- generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR, Ing. Roman HAVLÍČEK,
- riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, plukovník Ing. Mário KERN,
- riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva MŽP SR, Ing. Anna GAÁLOVÁ.

Druhá vlna pandémie trochu skomplikovala aj prípravu a zrealizovanie videonahrávok, no v priebehu nasledujúcich dní a týždňov si ich budete môcť pozrieť na tejto stránke a o ich postupnom pridávaní Vás budeme informovať aj e-mailom.

Okrem videonahrávok pre Vás kolegovia z MŽP SR, Volkswagen Slovakia, a. s., Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a z Vodohospodárskej výstavby š. p. pripravili aj odborné príspevky na aktuálne témy (vrátane dopadu tohtoročnej pandémie na vodohospodárov), ktorých elektronické verzie vo formáte *.pdf sú Vám plne k dispozícii (za štandardných podmienok by sa dostali do zborníka z konferencie).

Celý prípravný výbor konferencie mrzí, že sa tento rok spolu nestretneme, no o to viac sa tešíme na stretnutie s Vami v roku 2021 a čas navyše využijeme na to, aby sme pre Vás v roku 2021 pripravili čo najlepšiu a najkvalitnejšiu konferenciu. Dovtedy Vám aj Vašim blízkym ako aj Vašim podnikom a organizáciám prajeme hlavne pevné zdravie.

Ing. Július Hétharši, CSc.
predseda prípravného výboru

Aktuálny stav projektu Inovácie a modernizácie Plavebných komôr VD Gabčíkovo

Prevádzkovanie čov pri dlhodobo nízkej zaťaženosti biologického stupňa v tzv. stand-by mode v súvislosti s covid-19

Oblasť BAT - informácia za 2019-2020HORE