Kontakt

Konferencia vodohospodárov v priemysle

Kontakt

V prípade otázok nás kontaktujte:

Sekretariát konferencie:

Hattalova 12, 831 03 Bratislava

Telefón

+421 905 137 669Sekretariát konferencie:

DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Vanda DUBOVÁ, PhD.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
+421 905 137 669
vad@dhigroup.com

Organizačno-finančné zabezpečenie konferencie:

HEKAS s.r.o.
Švabinského 17, 851 01 Bratislava
Telefón: +421 905 790 198
Email: stavar@pobox.sk

č. BU SKK: 631126435 / 0900
IBAN: SK3209000000000631126435
SWIFT/BIC cod: GIBASKBX
IČO: 36695432
IČ DPH SK2022307397
DIČ: 2022307397
var. symbol: IČO platiteľa
konš.symbol: 0308

Miesto konania konferencie:

SITNO Forest Resort
Vyhne 103, 966 02 Vyhne
Slovenská Republika
www.hotelsitno.sk

V prípade odoslania formuláru vás budeme kontaktovať v najkratšom možnom čase.

Lokalita hotela Sitno, Vyhne

HORE