Spoluorganizátori

55. konferencia vodohospodárov v priemysle

Spoluorganizátori

55. konferencia vodohospodárov v priemysle

Výskumný ústav vodného hospodárstva

www.vuvh.sk

Ministerstvo životného prostredia SR

www.minzp.sk

Ministerstvo zdravotníctva
SR, IKŽ

www.health.gov.sk

Slovenská inšpekcia
životného prostredia

www.sizp.sk

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

www.kzdi.sk

ASPEK – asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

www.aspek.sk

DHI SLOVAKIA, s.r.o.

www.dhi.sk

HORE