Pre sponzorov

55. konferencia vodohospodárov v priemysle

Vážení priatelia
a obchodní partneri.

V dňoch 11. až 13. novembra 2024 sa vo Vyhniach v hoteli Sitno uskutoční 55. konferencia vodohospodárov v priemysle, ktorej sa každoročne zúčastňuje viac ako 200 vodohospodárov z celého územia Slovenska, reprezentujúcich dodávateľov a hlavne priemyselných odberateľov vôd. Zástupcovia štátnej správy, MŽP SR, SIŽP, Okresných úradov a SVP š.p. svojou aktívnou účasťou podporujú legislatívne riešenie problémov vodohospodárov v priemysle. Máme ambíciu s pomocou partnerov a sponzorov naďalej udržiavať maximálnu odbornú a profesionálnu úroveň konferencie s jednou z najdlhších tradícií na Slovensku. Pre účastníkov konferencie plánujeme aj sprostredkovanie praktických prezentácií a názorných úkážok. Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme požiadať o partnerstvo pri organizovaní konferencie a o finančnú podporu organizovania konferencie formou sponzoringu alebo reklamnej prezentácie. Reklamná prezentácia Vašej spoločnosti by nemusela byť zameraná len na pozitívnu environmentálnu propagáciu medzi laickou a odbornou vodohospodárskou verejnosťou a medzi orgánmi štátnej vodnej správy a Inšpekcie životného prostredia Slovenskej republiky, ale aj komerčne, vzhľadom na možnosť efektívne cielenej prezentácie Vašej výroby a Vašich produktov a služieb pred zástupcami väčšiny významných priemyselných podnikov v Slovenskej republike.

Konferencia bude mediálne propagovaná a jej obsah bude publikovaný nielen v zborníku príspevkov z konferencie, ale aj v elektronických médiách, v tlači a u mediálnych partnerov.

Vhodnou formou bezplatnej prezentácie Vašej firmy môže byť taktiež dodanie cien do tomboly pre účastníkov spoločenského večera v rámci konferencie.

S úctou
Ing. Július Hétharši, PhD.
predseda prípravného výboru

HORE