Novinky

Program konferencie je zverejnený

Program konferencie je zverejnený

Program konferencie je zverejnený na podstránke "PROGRAM" - na linku http://www.vodohospodari.sk/media/program/pozvanka_53KVP.pdf

Záštita ministra životného prostredia

Záštita ministra životného prostredia

S potešením Vám oznamujeme, že pán minister životného prostredia Ján Budaj udelil záštitu nad pripravovanou 53. konferenciou vodohospodárov v priemysle.

53. konferencia vodohospodárov v priemysle 2022

53. konferencia vodohospodárov v priemysle 2022

Vážené účastníčky a účastníci konferencií vodohospodárov v priemysle, veríme, že pandemická situácia umožní v roku 2022 návrat k prezenčnej forme našej konferencie, preto bol na zasadnutí prípravného výboru 53. konferencie vodohospodárov v priemysle pre rok 2022 stanovený termín konania konferencie v dňoch 7.-9. novembra 2022 (tradične pondelok až streda) v hoteli Sitno vo Vyhniach. V najbližších dňoch dôjde k úprave a aktualizácii www stránok konferencie (dôjde k zmene z minuloročného 52. ročníka na aktuálne pripravovaný 53. ročník).

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážení záujemcovia a účastníci konferencie. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme informovať o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je HEKAS s.r.o., so sídlom Švabinského 17, 851 01 Bratislava, IČO: 36 695 432. V prípade, že by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám prosím na e-mailovú adresu: stavar@pobox.sk. O účastníkoch konferencie spracúvame bežné osobné údaje, a to tituly, meno, priezvisko, údaje o zamestnávateľovi, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a fotografické podobizne. Poskytnutie a spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na účasť na konferencii vodohospodárov v priemysle. Osobné údaje účastníkov konferencie môžu byť zverejnené v rozsahu fotografických podobizní účastníkov konferencie bez identifikácie osôb zachytených na fotografických podobizniach na účely informovania verejnosti o konferencii, môžu byť poskytnuté tretím osobám, ak sa to vyžaduje na preukazovanie účasti na podujatí, najmä zamestnávateľovi účastníka konferencie alebo inej osobe, ktorá účastníka na konferenciu vyslala, výnimočne môžu byť poskytnuté aj iným tretím osobám, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo oprávnený záujem HEKAS s.r.o.

HORE