Program

52. konferencia vodohospodárov v priemysle

Pripravovaná náplň programu

52. medzinárodnej konferencie vodohospodárov v priemysle v roku 2021

  • Prednáškové bloky (hotel SITNO vo Vyhniach).
  • Posterové prezentácie a panelové diskusie (hotel SITNO vo Vyhniach).
  • Exkurzia zameraná na nakladanie s vodami so sfáraním do podzemia v banskom múzeu v prírode, www.muzeumbs.sk
  • Spoločenský večer.
HORE