Program

50. jubilejná medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

Pripravovaná náplň programu

50. jubilejnej medzinárodnej konferencie vodohospodárov v priemysle v roku 2018

  • Prednáškové bloky (hotel SITNO vo Vyhniach).
  • Posterové prezentácie a panelové diskusie (hotel SITNO vo Vyhniach).
  • Prehliadka systému vodného hospodárstva v podniku potravinárskeho priemyslu Pivovar STEIGER a.s. vo Vyhniach (prvý slovenský pivovar, založený v roku 1473 s nepretržitou – kontinuálnou výrobou piva dodnes,
    www.steiger.sk
  • Prehliadka historickej priehrady Rozgrund s vodárenskou nádržou v správe SVP š.p. OZ Banská Bystrica (projekt vodnej stavby vypracoval Samuel Mikovíni v roku 1741, priehrada bola postavená v rokoch 1743 až 1744 ako jedinečná vodná stavba, ktorá držala dlhých 111 rokov až do roku 1855, svetové prvenstvo v uhle sklonu sypanej hrádze, čo znamená, že jej zemná hrádza mala najstrmšie svahy spomedzi všetkých sypaných hrádzí na svete so sklon na návodnej strane 1:1,5 a na vzdušnej strane 1:1,25 až 1:75,
    www.svp.sk a úpravne pitnej vody v majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
  • Spoločenský večer.
HORE