Pre sponzorov

52. konferencia vodohospodárov v priemysle

Vážení priatelia
a obchodní partneri.

V dňoch 8. až 10. novembra 2021 sa vo Vyhniach v hoteli Sitno uskutoční 52. konferencia vodohospodárov v priemysle, ktorej sa každoročne zúčastňuje viac ako 200 vodohospodárov z celého územia Slovenska, reprezentujúcich dodávateľov a hlavne priemyselných odberateľov vôd. Zástupcovia štátnej správy zo strany MŽP SR, SIŽP, Okresných úradov a SVP š.p. svojou aktívnou účasťou podporujú legislatívne riešenie problémov vodohospodárov v priemysle. Po predchádzajúcom jubilejnom 50. ročníku v roku 2018 a úspešnom 51. ročníku v roku 2019, chceme obnoviť pandémiou pretrhnutú tradíciu a máme ambíciu s pomocou partnerov a sponzorov udržať úroveň aj na 52. ročníku konferencie na medzinárodnej úrovni so zapojením účastníkov a prednášajúcich nielen zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj z Maďarska, Poľska a Nemecka. Pre účastníkov konferencie plánujeme aj sprostredkovanie praktických prezentácií a exkurzií zameraných na vodné hospodárstvo. Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme požiadať o partnerstvo pri organizovaní konferencie a o finančnú podporu organizovania konferencie formou sponzoringu alebo reklamnej prezentácie. Reklamná prezentácia Vašej spoločnosti by nemusela byť zameraná len na pozitívnu environmentálnu propagáciu medzi laickou a odbornou vodohospodárskou verejnosťou a taktiež medzi orgánmi štátnej vodnej správy a inšpekcie životného prostredia Slovenskej republiky, ale aj komerčne, vzhľadom na možnosť efektívne cielenej prezentácie Vašej výroby a Vašich produktov pred zástupcami väčšiny významných priemyselných podnikov v Slovenskej republike.

Konferencia bude mediálne propagovaná a jej obsah bude publikovaný nielen v zborníku príspevkov z konferencie, ale aj v elektronických médiách, v tlači a u mediálnych partnerov. Vhodnou formou bezplatnej prezentácie Vašej firmy môže byť taktiež dodanie cien do tomboly pre účastníkov spoločenského večera v rámci konferencie.

S úctou
Ing. Július Hétharši, PhD.
predseda prípravného výboru

HORE