Pre sponzorov

50. jubilejná medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

Vážení priatelia
a obchodní partneri.

V dňoch 12. až 14. novembra 2018 sa vo Vyhniach v hoteli Sitno uskutoční 50. konferencia vodohospodárov v priemysle, ktorej sa každoročne zúčastňuje viac ako 200 vodohospodárov z celého územia Slovenska, reprezentujúcich dodávateľov a hlavne priemyselných odberateľov vôd. Súčasný ročník konferencie vodohospodárov v priemysle je mimoriadne pripravovaný v rozsahu, ktorý zodpovedá významu 50. výročia konferencie na medzinárodnej úrovni so zapojením účastníkov a prednášajúcich nielen zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj z Maďarska, Poľska a Nemecka. Zároveň je ambíciou organizátorov pozitívne odprezentovať, čo sa za obdobie predchádzajúcich 50 rokov a predchádzajúcich 50 ročníkov tejto konferencie podarilo dosiahnuť vo vodnom hospodárstve v najvýznamnejších priemyselných podnikoch. V rámci jubilejného výročia konferencie pripravujeme aj ocenenie významných podnikov a jednotlivcov za ich dlhoročný prístup, odbornosť a prínos v oblasti vodného hospodárstva a environmentu. Taktiež pre účastníkov konferencie plánujeme rozšírenie programu o sprostredkovanie praktickej prezentácie využitia vôd v konkrétnych priemyselných podnikoch a ich prevádzkach v blízkosti vykonávanej konferencie.

Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujeme požiadať o prijatie funkcie partnera pri organizovaní konferencie a o finančnú podporu organizovania konferencie formou sponzoringu alebo reklamnej prezentácie. Reklamná prezentácia Vašej spoločnosti by nemusela byť zameraná len na pozitívnu environmentálnu propagáciu medzi laickou a odbornou vodohospodárskou verejnosťou a taktiež medzi orgánmi štátnej vodnej správy a inšpekcie životného prostredia Slovenskej republiky, ale aj komerčne, vzhľadom na možnosť efektívne cielenej prezentácie Vašej výroby a Vašich produktov pred zástupcami väčšiny významných priemyselných podnikov v Slovenskej republike.

Konferencia bude propagovaná a jej obsah bude publikovaný nielen v zborníku príspevkov z konferencie, ale aj v elektronických médiách, v tlači a u mediálnych partnerov. Vhodnou formou bezplatnej prezentácie Vašej firmy môže byť taktiež dodanie cien do tomboly pre účastníkov spoločenského večera v rámci konferencie.

S úctou
Ing. Július Hétharši, PhD.
predseda prípravného výboru

HORE