Pre autorov

51. konferencia vodohospodárov v priemysle

Pre autorov

Odborné články vpisujte do predpripraveného vzorového Word dokumentu. Články budú sumarizované do tlačeného zborníka príspevkov z konferencie a taktiež do digitálneho zborníka.

Stiahnuť vzor pre ČLÁNKY/PRÍSPEVKY

Všetky dôležité pokyny pre vypracovanie príspevkov/článkov nájdete v PDF nižšie.

Stiahnuť pokyny pre autorov

Dôležité termíny:

 • 15.9.2019

  Uzávierka článkov
 • 30.9.2019

  Zverejnenie programu konferencie
 • 31.10.2019

  Zverejnenie aktualizovaného programu konferencie
 • 11.11.2019 – 13.11.2019

  51. konferencia vodohospodárov v priemysle
HORE