Pre autorov

50. jubilejná medzinárodná konferencia vodohospodárov v priemysle

Pre autorov

Abstrakty

Abstrakty zasielajte mailom do 31.05.2018

Abstrakty vpisujte do predpripraveného vzorového Word dokumentu. Články budú sumarizované do tlačeného zborníka príspevkov z konferencie a taktiež do digitálneho zborníka.

Stiahnuť vzor pre abstrakty

Všetky dôležité pokyny pre vypracovanie abstraktov a príspevkov/článkov nájdete v PDF nižšie.

Stiahnuť pokyny pre autorov

Dôležité termíny:

 • 15.9.2018

  Uzávierka článkov
 • 30.9.2018

  Zverejnenie programu konferencie
 • 31.10.2018

  Zverejnenie aktualizovaného programu konferencie
 • 12.11.2018 – 14.11.2018

  50. konferencia vodohospodárov v priemysle
HORE